Emäksisyys
GH
Happamuus
Hermafrodiitti
Kaksineuvoisuus
KH
Operculum
Partenogeneesi
pH
Veden kovuus

Emäksisyys

Katso pH.

GH

Veden kokonaiskovuus. Katso Veden kovuus.

Happamuus

Katso pH.

Hermafrodiitti


Hermafrodiitti eli kaksineuvoinen on eläin tai kasvi, jolla on sekä koiraan että naaraan lisääntymisrakenteet. Hermafrodiittisuus voi olla joko samanaikaista, jolloin yksilöllä on yhtä aikaa sekä koiraan että naaraan lisääntymisrakenteet, tai eriaikaista, jolloin yksilö kykenee vaihtamaan sukupuoltaan.6

KH

Veden karbonaattikovuus. Katso Veden kovuus.

Operculum

Lähde: Wikimedia Commons

Operculum on etukiduskotiloiden kuoren aukon sulkeva, kalkista tai sarveisaineesta muodostunut kansilevy.7 Sen tehtävänä on suojella kotiloa saalistajilta tai epäsuotuisilta elinoloilta.8

Partenogeneesi


Partenogeneesi on suvuttoman lisääntymisen muoto, jossa alkio muodostuu naaraan sukusolusta ilman hedelmöitystä. Termiä käytetään toisinaan virheellisesti kuvaamaan hermafrodiittisten lajien lisääntymistä.5

pH

pH-arvo kuvastaa akvaarioveden happamuutta tai emäksisyyttä asteikolla yhdestä neljääntoista.1 Puhtaan veden pH-arvo on seitsemän, mikä tarkoittaa, että se on happamuudeltaan neutraalia.2 Tätä pienemmät arvot kuvastavat hapanta vettä, suuremmat puolestaan emäksistä vettä.1

pH-asteikko on logaritminen asteikko – veden happamuus siis kymmenkertaistuu mentäessä asteikolla yksi pykälä alaspäin. Samalla lailla veden emäksisyys kymmenkertaistuu, kun mennään asteikolla yksi pykälä ylöspäin.1

pH:ta on mahdollista sekä laskea että nostaa keinotekoisesti. Akvaarioon tai suodattimeen lisätty turve laskee veden pH:ta, kun taas tiettyjen mineraalisuolojen lisääminen nostaa pH:ta. Tällaisia suoloja löytyy muun muassa kalkkikivestä.1 Itse olen käyttänyt pH:n nostamiseen kananmunankuorimurskaa sekä seepiansuomuja.

Veden kovuus

Veden kovuus kertoo veteen liuenneiden mineraalien määrän – kovassa vedessä on paljon liuenneita mineraaleja, pehmeässä vedessä vähän. Yleisin vettä kovettava mineraali on kalsium.1

Veden kovuutta ilmaistaan kahdella eri arvolla – kokonaiskovuudella (GH) ja karbonaattikovuudella (KH). Kokonaiskovuus kertoo lähinnä vedessä olevien kalsium- ja magnesiumionien määrän; karbonaattikovuus puolestaan kuvastaa karbonaatti- ja bikarbonaatti-ionien määrää vedessä.3

Veden kokonaiskovuuden yksikkö on dGH. Määritelmän mukaan 1 dGH vastaa 10 milligrammaa kalsiumoksidia litrassa vettä.4

Veden kovuus vaikuttaa veden happamuuteen – kovan veden pH on usein korkea, pehmeän veden matala. Kovassa vedessä mineraalit toimivat puskurina ja pitävät happamuuden kurissa.1 Tästä puskurointikyvystä vastaa pääosin veden karbonaattikovuus.3 Näin ollen kovan veden pH:ta on paljon vaikeampi laskea keinotekoisesti kuin pehmeän veden. Samaan tapaan pehmeän veden pH:n korottaminen on vaikeaa, ellei veteen lisätä liukenevia mineraaleja kovettamaan vettä.1

Akvaarioveden kovuutta on mahdollista nostaa lisäämällä akvaarioon esimerkiksi kalkkikivi1 tai korallihiekkaa3. Itse olen käyttänyt seepiansuomua samaan tarkoitukseen. Akvaarioveden pehmentäminen puolestaan edellyttää veden laimentamista pehmeämmällä vedellä tai vettä kovettavien ionien sitomista pehmennysaineiden avulla. Pelkkää karbonaattikovuutta voidaan lisäksi laskea yksinkertaisesti keittämällä vesi, sillä keitettäessä karbonaatit saostuvat.3

Lähteet

1 Pet Education | Water Chemistry Basics: pH, Temperature, Water Hardness, Waste Breakdown, Minerals, and Chemicals

2 Wikipedia | Happamuus

3 The Tropical Tank | Water Hardness in the aquarium

4 Wikipedia | dGH

5 Wikipedia | Parthenogenesis

6 Wikipedia | Hermaphrodite

7 Tirri, R., Lehtonen, J., Lemmetyinen, R., Pihakaski, S. & Portin, P. (2001) Biologian sanakirja. Keuruu: Otava.

8 Perera, G. & Walls, J. G. (1996) Apple Snails in The Aquarium. Yhdysvallat: T.F.H. Publications

Mainokset